Odznak člena Klubu interiérových designérů

Odznak člena Klubu interiérových designérů