Mgr. Lenka Dubská

IČ: 04777883
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 3.2.2016
MMP/026244/16, Magistrát města Plzně
Nejsem plátcem DPH.

 K Remízku 407/1, 301 00 Plzeň

 +420 737 461 005

Pracuji zejména v Plzeňském kraji, v Praze, případně je možné domluvit online návrh přes internet. Spoustu zajímavého naleznete i na mém profilu na FACEBOOKUnebo můžete sledovat  můj profil na PINTERESTU nebo na INSTAGRAMU.

Kontaktní formulář

11 + 6 =

Ochrana osobních údajů

V případě, že jste mým návštěvníkem webových stránek nebo mým klientem, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Kdo je správce

Jsem provozovatelkou webových stránek www.lenkadubska.cz, Lenka Dubská, IČO 04777883, se sídlem K Remízku 407/1, 301 00 Plzeň, zapsaná u Magistrátu města Plzeň pod spisovou značkou SZ MMP/026092/16. Email: interiery@lenkadubska.cz. Jsem řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů, bylo mi přiděleno číslo 00065101. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

II. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: interiery@lenkadubska.cz.

III. Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.  Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, email, telefon, adresa, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy, k dodání objednaného produktu nebo poskytnutí služby a související komunikace.  Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů je dobrovolné. Zpracovávány jsou také údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají. Vašeho zájmu si velmi vážím, proto dělám vše proto, abych Vám odesílala hodnotný obsah nebo zajímavé nabídky.

Pokud si z mých stránek pouze stáhnete některý z produktů zdarma, mohu vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb využívat s vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

Souhlas mi vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

V. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Svoje osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

  • zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem)
  • zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem)
  • zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • zabezpečeným přístupem do aplikací na emailovou rozesílku (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • pravidelnou aktualizací softwaru

VII. Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami,  využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Poskytovatelem je platforma MailerLite.

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: interiery@lenkadubska.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 7 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dnů.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj klient na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

IX. Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že mí budoucí zaměstnanci nebo spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Zásady používání Cookies

Co jsou cookies?

Jako cookie se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

Více informací zde.

Jak a proč používám cookies?

Cookies používám pro zlepšení funkčnosti mých webových stránek a abych lépe porozuměla, jak moji návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem počítači mi usnadňuje personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s mými stránkami při příští návštěvě.

Nepoužívám Cookies ke sběru osobních údajů jako je vaše jméno; ovšem mouh spojit informace v cookie s osobními údaji získanými od Vás jinou cestou (např. registrace na stránkách).

Odmítnutí používání cookies

Nastavení cookies můžete kdykoli změnit (např. informace, kdy cookies jsou poslané na Váš počítač) kliknutím na odkaz níže. Pokud tak učiníte, je možné, že se nebudete moci na mé stránky zaregistrovat nebo používat funkce vyžadující registraci nebo sběr dat.

Pokud používáte různé počítače na více místech, upravte si podle svých potřeb nastavení každého prohlížeče. Bližší informace o prohlížečích a způsobu nastavení pro soubory cookies najdete na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu pro analýzu návštěvnosti internetových stránek Google Analytics (od společnosti společnosti Google, Inc). Služba Google Analytics umožňuje pomocí souborů cookies analyzovat způsob užívání internetové stránky a vytvářet zprávy o aktivitě.

 

Váš souhlas

 

Používané cookies:

Google Analytics

Statistics

Užívání

Používáme Google Analytics pro website statistics. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Statistics

Název
Expirace
2 years
Funkce
Store and count pageviews
Název
Expirace
1 day
Funkce
Store and count pageviews
Název
Expirace
1 minute
Funkce
Read and filter requests from bots

Google Adsense

Marketing/Tracking

Užívání

Používáme Google Adsense pro showing advertisements. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Adsense-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketing/Tracking

Název
Expirace
persistent
Funkce
Store and track conversions
Název
Expirace
persistent
Funkce
Provide ad delivery or retargeting

Divi (Elegant Themes)

Functional

Užívání

Používáme Divi (Elegant Themes) pro website design. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Functional

Název
Expirace
session
Funkce

Google Fonts

Marketing/Tracking

Užívání

Používáme Google Fonts pro display of webfonts. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketing/Tracking

Název
Expirace
expires immediately
Funkce
Read user IP address

Ostatní

Účel čekající na zjištění

Užívání

Sdílení údajů

Sdílení údajů čeká na zjištění

Účel čekající na zjištění

Název
wp-settings-2
Expirace
Funkce
Název
wp-settings-time-2
Expirace
Funkce
Název
cmplz_choice
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_functional
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_policy_id
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_statistics-anonymous
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_preferences
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_statistics
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_marketing
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
cmplz_consent_status
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
wp-api-schema-modelhttps://www.lenkadubska.cz/wp-json/wp/v2/
Expirace
Funkce
Název
cmplz_consenttype
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
WP_DATA_USER_2
Expirace
Funkce
Název
cmplz_banner-status
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
et-pb-recent-items-colors
Expirace
Funkce
Název
wp-settings-1
Expirace
Funkce
Název
wp-settings-time-1
Expirace
Funkce
Název
wp_lang
Expirace
Funkce
Název
google_experiment_mod36
Expirace
Funkce
Název
google_auto_fc_cmp_setting
Expirace
Funkce
Název
goog_pem_mod
Expirace
Funkce
Název
google_experiment_mod44
Expirace
Funkce
Název
wp-autosave-1
Expirace
Funkce
Název
fbssls_1409391765942444
Expirace
Funkce
Název
etfb-autosave-1
Expirace
Funkce
Název
et-saved-post-6656-bb
Expirace
Funkce
Název
et-recommend-sync-post-1098-bb
Expirace
Funkce
Název
et-saved-post-1098-bb
Expirace
Funkce
Název
_gat_UA-5967828-26
Expirace
Funkce
Název
__gads
Expirace
Funkce
Název
cookie-consent
Expirace
Funkce
Název
cmplz_consented_services
Expirace
365 dnů
Funkce
Název
et-saved-post-6810-bb
Expirace
Funkce
Název
et-saved-post-6807-bb
Expirace
Funkce
Název
et-saved-post-6812-bb
Expirace
Funkce
Název
et-cloud.viewMode
Expirace
Funkce
Název
et-cloud.replace_content
Expirace
Funkce